Rekonstrukcije

Rekonstrukcija stanovanjske hiše v Brjah pri Koprivi

 

Rekonstrukcija stanovanjske hiše v Tomaju

Rekonstrukcija stanovanjske hiše v Ajdovščini

 

Rekonstrukcija garaže in ureditev okolice v Ajdovščini