Rekonstrukcija stanovanjske hiše v Brjah pri Koprivi