Rekonstrukcija garaže in ureditev okolice v Ajdovščini